Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében kültéri kézilabda pálya fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Magyar Ferenc igazgató

Meghívott: Farkas Tibor elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 idõszakra szóló Integrált Területi Programjában történõ keretemelés elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pont:

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlõ helyzetre tekintettel történõ megállapítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

    Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

    Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója (2019- 2024) elfogadására, valamint az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS - NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYE

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 9. Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2018. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozás

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 2. sz. Kiegészítés

- Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi érdekeltségnövelõ pályázatának benyújtására

 1. Javaslat „ Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására” (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a kollégiumi férõhely pályázat elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlõ helyzetre tekintettel történõ megállapítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 

 1. Javaslat a központi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Javaslat a X. számú felnõtt háziorvosi praxis mûködési feltételeinek módosítására

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula mb. igazgató

 

 1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási szerzõdés módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné igazgató

                     Szõlõsi Márta Piroska  területi vezetõ

 

 1. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2019. évi mûködésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella igazgató

                       Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2018. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Koller Jutka igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületének 2018. évi tevékenységérõl
 • Javaslat a Nagykanizsai Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévõ szakképzési intézmények átszervezésének véleményezésére

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

 1.  Javaslat a 2019. évi egészségvédelmi keret felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a város honlapjára.)

 

 1. Javaslat a 2019. szociális kerettámogatás felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a város honlapjára.)

 

 1. Javaslat a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál szabadtéri programjainak szervezését végzõ szervezet kiválasztására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Horváth István elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a város honlapjára.)

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

-Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

(felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

-Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) 

(felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlõ helyzetre tekintettel történõ megállapításra (írásban)                 

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ        

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a város honlapjára.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Zoltán utca 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó:              Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott:         Koller Jutka igazgató

   Böröndi Ágnes intézményvezetõ

    Kaszás Gizella igazgató

KIEGÉSZÍTÉS: - képviselõ-testületi ( Surd, Zalakomár) határozatok

 

 1.  Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat a X. számú felnõtt háziorvosi körzet átadására (írásban) BIZALMAS (ZÁRT ÜLÉS)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2018. évi sportéletérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2018. évi munkájáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény álláshelyszámának meghatározására
 • Javaslat intézményi szakmai alapdokumentumok módosításának véleményezésére
 • Beszámoló a NKEF 2018. évi munkájáról

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a 2019. évi kulturális keret felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat a 2019. évi diáksport támogatás felosztására

 

Zárt ülés:

 

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat szolgálati lakások bérlõinek kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa fejlõdéséért” felsõoktatási ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 1. Javaslat a 2019. évi „Verseny- és élsport keret” felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Zárt ülés:

 1. Javaslat rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlõ helyzetre tekintettel történõ megállapítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 1. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése (írásban)

Kiegészítés-Könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató szcsilla.muzeum@gmail.com

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató hsmk.nk@kanizsaikultura.hu

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: pályázó

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: pályázó

 

 1. Javaslat a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinet vezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinet vezetõ

 

 1. Javaslat a 2019/20-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Magyar- Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde Szakmai Programjának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a város honlapjára.)

 

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinet vezetõ

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat a 2019. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ