Elnök:
Horváth Jácint

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Erdõs László
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok:
Baj József
Csörgei Sándorné
Gelencsér Andrea
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 2. javaslat „vis maior” támogatás igény benyújtására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 3. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat idõsügyi klubok 2020. évi támogatására (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2035 idõszakra szóló, víziközmû fejlesztésekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat depónia gáz hasznosítással kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Ring Balázs ügyvezetõ

   Szabó Péter ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

  

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

   

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

  

    (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat 2020. évi, "önkormányzatok rendkívüli támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Horváth István elnök

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

(Az elõterjesztés a Volánbusz Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre    a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "vis maior" támogatási igény benyújtására (írásban)

 Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium felújítási munkálatait érintõ tervezési tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Babochay utca felújításához kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi közszolgálati szerzõdésének féléves teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Volánbusz Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás bevezetésére (írásban)
  Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 

 1. Javaslat a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

   Borbélyné dr. Szabó Ágnes fõosztályvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

23. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Ady utca 3. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés] BIZALMAS

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

24. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018-2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (Verseny- és élsport támogatások) (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

25. Tájékoztató a Thúry György Múzeumnál a pénzkezelés rendje, szabályozottságának vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

26. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

27. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzett 2019. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

28. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett  pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

29. Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. irányító szervi szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 30. Tájékoztató a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központnál a kiküldetés rendjének, szabályozottságának és a szabályzatok gyakorlatban történõ betartásának vizsgálatáról (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

31. Nagykanizsa Városfejlesztõ Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

32. Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

 

33. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

34. Netta -Pannónia Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

35. A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

36. A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót üzemeltetõ Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

(Az elõterjesztés az ügyvezetõ adatszolgáltatását követõen kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

37. Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

 

38. Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

 

39. Kanizsa Médiaház Ker. és Szolg. Egysz. Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Egyebek

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2020. január, február, március, április, május, június, július hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt)

Javaslat a FC Nagykanizsa Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Láncos Attila ügyvezetõ

 

Javaslat a Miklósfa utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

Javaslat önkormányzati intézméynek magasabb vezeõi illetményének a megállpítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes oszályvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú Lazsnaki kastély értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos                

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szokol Sándor kérelmezõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/2 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény határozatlan idõre történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat belvárosi nem lakás célú helyiségek versenytárgyalás útján történõ bérbeadásához szükséges döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

48. Javaslat Nagykanizsa MJV címerérõl készített gipszminta ajándékozásának elfogadására (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

49.  Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Platán sor 1. fsz. 2. szám alatti garázsingatlan közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

50. Javaslat a nagykanizsai 0202/2 és a 0209 hrsz-ú erdõk értékesítésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

     Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

Zárt ülés:

1.    Javaslat Nagykanizsa, Homokkomáromi u. 16. szám (hrsz. 5346) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

2.    Javaslat Nagykanizsa zártkert 32724 hrsz-ú ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

3.    Javaslat Nagykanizsa, Szent György u. 167. szám (hrsz. 32142/1) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

4.  Javaslat Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 8. szám (hrsz. 3978/4) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Meghívó

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város-Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében a Nagykanizsa, Deák tér közlekedõ utak burkolatára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Nemzetközi pályázati konzorciumban történõ részvétel a "European Youth Together" európai uniós ifjúságpolitikai program keretében (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. elõkészítését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Erzsébet téri szökõkút felújítási munkáinak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

                                 Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény dolgozói részére egyszeri rendkívüli juttatás biztosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Schauta Marcell Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa Város Katonai Emlékmû” elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Bodó László Sándor önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Petõfi u.- 7-es elkerülõ csomópontjában körforgalom tervezésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

Meghívott: Büki Zoltán, osztályvezetõ

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének aktuális helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint önkormányzat képviselõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 1. számú kiegészítés (írásban)
  • Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtandó pályázathoz nyilatkozattételre (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szent György u. 45. szám (hrsz. 32064) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Vörösbegy u. 4. szám (hrsz. 31837) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS: (Felvételre javasolt zárt ülésre)

Javaslat önkormányzati büfé helyiségek közvetlen bérbeadásához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentése (írásban)

Elõadó: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.5.1-19 - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése felhívására benyújtandó a „Batthyány Lajos Gimnázium és 10 kapcsolódó önkormányzati ingatlan energetikai korszerûsítése” címû projekt elõkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (Volánbusz Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Központi Óvodánál a költségvetés megalapozottságának, az elõirányzat felhasználásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/1, 4079/2 és 4079/7 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 151 hrsz ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat önkormányzati résztulajdonú szántó ingatlanra vonatkozó használati rend elfogadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában levõ 02019 hrsz alatti árok ingatlant érintõ hatósági eljárás lefolytatásához szükséges hozzájárulás kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök, vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyására és a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Cigány u. 73/A. szám (hrsz. 5441/3) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szalonka u. 11. szám (hrsz. 31785/4) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szent Rókus u. 4. szám (hrsz. 5160/2) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázat elbírálása (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

Meghívott: Orbán László ügyvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt nyílt ülésre)

Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Schmidt István polgármester

 

Javaslat a 70830 számú közút 0+395 km szelvényében megvalósult körforgalom kezelõi lehatárolási tervének jóváhagyására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉSZ]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

- Kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 3.Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

5. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

6. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.  Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtár szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetnél az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 10. Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

       Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

       Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

                                           Szabó István vezérigazgató

                                           Szirtes Balázs ügyvezetõ

                                           Tar Mihály ügyvezetõ

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

  3. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

 4. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 7. Tájékoztató Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulásánál a pénzeszköz átadási megállapodások vizsgálata tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási osztályán a 2019. október 13. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenõrzése tárgyában végzett soron kívüli, pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 11. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  15. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. teékenységi körének bõvítésére (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

17.  Javaslat a "Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével" címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor

18. Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Javaslat zárt ülésre:

 12. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 13. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ