Elnök:
Dr. Fodor Csaba

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Schauta Marcell
Szabó Szilárd

Külsõs tagok:
Dr. Polay József
Nagy Dávid
Õri Sándor
Szamosi Gábor
Meghívó
 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül felöltésre a város honlapjára)

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat munkacsoport felállítására a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban levõ gazdasági társaságok informatikai rendszerének, ezzel kapcsolatos munkálatainak és mûködésének átvilágítására (írásban)

Elõadó: Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Miklósfa utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások aktuális helyzetérõl, és a szükséges döntések meghozatala (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint önkormányzati képviselõ, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "vis maior" támogatási igény benyújtására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Babóchay utca felújításához kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat (Horvát Köztársaság) és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat a Nagy-Magyarország emlékmû mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Polgári Kanizsáért Alapítvány, Papp János elnök

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 11. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések   meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 12. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a 046/9 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2035 idõszakra szóló, víziközmû fejlesztésekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat depónia gáz hasznosítással kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Ring Balázs ügyvezetõ

                     Szabó Péter ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat 2020. évi, "önkormányzatok rendkívüli támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Horváth István elnök

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

(Az elõterjesztés a Volánbusz Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "vis maior" támogatási igény benyújtására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium felújítási munkálatait érintõ tervezési tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Babóchay utca felújításához kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat, Horvát Köztársaság és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Volánbusz Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás bevezetésére (írásban)
  Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

                     Borbélyné dr. Szabó Ágnes fõosztályvezetõ

 

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények tartós bérbeadásának jóváhagyására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak:  Czupi Gyula igazgató

                     Kovácsné Mikola Mária, igazgató

 

 1. Javaslat mobil hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezésére (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS] BIZALMAS

Elõadó: Dr. Borka Beáta csoportvezetõ

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulások kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú Lazsnaki kastély értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szokol Sándor kérelmezõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/2 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény határozatlan idõre történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Zakó László, vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt Deák tér belsõ sétány nyomvonalának kivitelezése (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre.)

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulások kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város-Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében a Nagykanizsa, Deák tér közlekedõ utak burkolatára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagy- Magyarország emlékmû mellé emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Papp János elnök, Polgári Kanizsáért Alapítvány

 

 1. Javaslat az Erzsébet téri szökõkút felújítási munkáinak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

                                 Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat helyi úthálózati fejlesztéseket rangsoroló, szakmai ütemtervet készítõ munkacsoport felállítására (írásban)

Elõadó: Berta Krisztián önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa Város Katonai Emlékmû” elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Bodó László Sándor önkormányzati képviselõ

 

 

 1. Javaslat a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Petõfi u.- 7-es elkerülõ csomópontjában körforgalom tervezésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

Meghívott: Büki Zoltán, osztályvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

  • Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint a vagyonkataszter alapján

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 1. számú kiegészítés (írásban)
  • Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtandó pályázathoz nyilatkozattételre (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a NIPÜF Ipari Park villamos energia ellátására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Török kút restaurálását és Deák téren történõ elhelyezését tartalmazó terv véleményezése (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Helyi értékvédelmi pályázat elbírálása (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl
  • Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint a vagyonkataszter alapján

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációjára érkezett felvetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

 

 1. Javaslat az KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.5.1-19 - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése felhívására benyújtandó a „Batthyány Lajos Gimnázium és 10 kapcsolódó önkormányzati ingatlan energetikai korszerûsítése” címû projekt elõkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (Volánbusz Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl
  • Tájékoztató az önkormányzat vagyonáról a 2019. december 31-i állapot szerint a vagyonkataszter alapján

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulások kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/1, 4079/2 és 4079/7 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 151 hrsz ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 

 

 1. A Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök, vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyására és a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)
  1. számú kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezetõ

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK:  [FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE]

 1. számú kiegészítés a "Polgármesteri tájékoztatóhoz" címû napirendi ponthoz

-Javaslat a Török kút Nagykanizsa, Deák téren történõ felállításával kapcsolatos közgyûlési döntés módosítására [3. oldal]
Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

-Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára [4. oldal]
Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

-Tájékoztató a Giro d Italia kerékpárverseny nagykanizsai befutója elõkészítésérõl [5. oldal]
Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

3. számú kiegészítés a "Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára" címû napirendi ponthoz
Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Teleki utcai gyalogos átkelõhely korszerûsítési tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Pannonway Építõ Kft., Tüske Zsolt tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Bocskai utca csapadékvíz elvezetési tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Pannonway Építõ Kft., Tüske Zsolt tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Kajak-kenu csónakházhoz vezetõ út közvilágítási tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Tempo-Vill 2000 Bt., Neubauer Tibor tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Magyar Telekom NyRt. által tervezett, részben légvezetékes megoldást tartalmazó optikai hálózat kiépítésérõl szóló tervdokumentáció jóváhagyására (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  LAN-TEL-KER Kft., Lantos László ügyvezetõ

                     M&MV Info-kom Kft., Pongrácz Béla mûszaki szakértõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

- 4. számú melléklet (írásban)

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

 Szabó István vezérigazgató

 Szirtes Balázs ügyvezetõ

 Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Kiegészítés

Kiegészítés II.

Melléklet

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés minisztériumi jóváhagyást követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

      Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ